Náhradné plnenie

Každý človek je niečím jedinečný. Aj my sa môžeme pochváliť špecifickou črtou.

Našou misiou je podporiť ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich prácou dokázať, že sme rovnocennými partnermi na trhu, schopní  poskytovať kvalitné služby a tým búrať v spoločnosti predsudky voči ľuďom so zdravotným zneýhodnením.

Sme registrovaný sociálny podnik WELLNEA r.s.p.,s.r.o. so sídlom v Senci, Lichnerova 41.

V súčasnosti zamestnávame 12 pracovníkov so zdravotným znevýhodnením. Od vzniku našej spoločnosti v roku 2011 bola našou hlavnou činnosťou prevádzka  WELLNEA – salón krásy. V roku 2021 sme rozšírili naše aktivity o výrobu pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami pod názvom IncluDidActive.

Na základe tohto štatútu Vám radi poskytneme náhradné plnenie na nami ponúkané služby, darčekové poukážky a pomôcky.

Čo je vlastne náhradné plnenie?

Ak zamestnávate 20 a viac zamestnancov, máte povinnosť podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2% zdravotne znevýhodnených občanov z celkového počtu zamestnancov.
Vyhnúť sa plateniu odvodov štátu za chýbajúceho zamestnanca so zníženou pracovnou schopnosťou môžete tak, že nám WELLNEA r.s.p,s.r.o. zadáte objednávku na zákazku.

My Vám dodáme Darčekové poukážky na naše služby s platnosťou 1 rok, poskytneme naše skrášlujúce služby ako je kozmetika, manikúra, pedikúra, masáže, prípadne kaderníctvo priamo u Vás vo Vašej firme pre zamestnancov, alebo Vám dodáme IncluDidActive pomôcky.
Následne Vám vystavíme faktúru, ktorá v plnom rozsahu spĺňa účel náhradného plnenia.

Urobíte tak radosť dvakrát :
vašim zamestnancom a podporou zdravotne znevýhodnených

Sme vďační za každú jednu objednávku, lebo aj s Vašou pomocou dokážeme vytvárať nové pracovné miesta pre zdravotne znevýhodnených a podporovať dobrú vec.   

Ďakujeme