Vianočná karta laminát

Ku každej veľkej karte patrí sada malých kartičiek, ktoré súvisia so zobrazenou témou. Úlohou dieťaťa je nájsť príslušné kartičky, porozprávať čo sa na karte nachádza, prípadne príbeh súvisiaci s témou.

Ku veľkej karte sa môžu priradiť aj iné kartičky, ak dieťa vie povedať k takej téme dobrý príbeh. Tieto aktivity majú podporiť komunikačné schopnosti dieťaťa, rozvíjať slovnú zásobu, správny spôsob výslovnosti a vyjadrovania.

Priraďovacie kartičky sú dobrým nástrojom aj pre udržiavanie zručností v komunikácii pre starších a zdravotne znevýhodnených ľudí.

Nájdite vďaka Priraďovačkám nové témy na rozhovory! Spoločne si zaspomínajte na Vaše výlety, sny a zážitky.

2.90

23 na sklade

Popis

Precvičte si rozprávanie. Zabavte sa!

Karty a kartičky 20 veľkých kariet a 150 kartičiek

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.0 kg

Príjemné chvíle pri hraní týchto hier vám praje IncluDidActive pod záštitou spoločnosti Wellnea s.r.o. registrovaný sociálny podnik Kúpou tohto výrobku ste podporili našich zdravotne znevýhodnených zamestnancov.

Ďakujeme!